màn hình kỹ thuật số

5f857a63ec8b955fe3d106da_indigo-chart
News & Events

Cải thiện chiến lược truyền thông nội bộ với bảng hiệu kỹ thuật số tại nơi làm việc

Giao tiếp giữa công ty và nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp phát triển bền vững. Mặc dù 60% công ty không có chiến lược truyền thông nội bộ dài hạn, nhưng đây vẫn là một phần qua...